Prövning efter gymnasiet

Om du inte klarar en kurs i Matematik under din tid på Hvitfeldtska, eller vill läsa upp ett betyg, så får du efter studenten göra en prövning på Prövningsenheten i Göteborg. Om du kommer från en annan kommun än Göteborgs kommun frågar du din Studie- och Yrkesvägledare vad som gäller.