Info Ma 4

  • Prövningen i Ma 4 består av ett kursprov, som har samma utformning och kravgränser som ett nationellt prov.
    Se även menyvalet "Tidigare givna prövningar"
  • Alla betyg kan erhållas vid prövning
  • Under vårterminen anordnas en repetitionskurs i Ma 4 som avslutas med prövning vecka 16
  • Skrivtiden vid prövning är normalt 3 h, medtag räknare med laddade batterier samt eventuellt förtäring (som inte prasslar)
  • För matematisk support se menyvalet "Lektionsplaneringar > Ma 4"