Info Hvitfeldtska

Hvitfeldtska gymnasiet anordnar 6 prövningstillfällen per läsår, fördelade på 3 veckor.

Prövningsveckor

  • höstterminen: vecka 38 (prövningstillfälle 1 och 2)
  • vårterminen: vecka 8 (prövningstillfälle 3 och 4)
  • vårterminen: vecka 16 (prövningstillfälle 5 och 6)

(avvikelse i tid kan förekomma, se alltid kalendariet)

Anmälan

Anmälan till prövning lämnas på norra expeditionen, se kalendarie för sista anmälningsdag.

Prövningsmöte

På prövningsmötet får eleven information av prövningsansvarig lärare.
Ett prövningsmöte äger rum före varje prövningsvecka, se kalendarie.