N3
Matematik 4 Repetition
Miniplanering
vt 2016
Exponent 4 , Gleerups
ÅU
Detta är en miniplanering, en fullständig planering och support hittar du här
  sidor Lösningsförslag .pdf
v. 3 Ti 19 Jan Inställd lektion - Snökaos    
  To 21   Test 1.1 61 Test 1.1-1.4
v. 4 Ti 26 Test 1.2 62  
To 28 Test 1.3 63  
v. 5 Ti 2 Feb Test 1.4 64  
  To 4 Test 2.1, 2.2, 2.3 101 Test 2.1-2.6
v. 6 Ti 9   Test 2.4, 2.5 102  
  To 11   Test 2.6 103  
v. 8 Ti 23 Test 3.1 124 Test 3.1 se lärobokens facit
  To 25 Test 4.1 158 Test 4.1-4.5
v. 9 Ti 01 Mar Test 4.2 , 4.3 159  
  To 03 Test 4.4 , 4.5 160  
v. 10 Ti 08   Test 5.1 210 Test 5.1-5.4
  To 10   Test 5.2 211  
v. 11 Ti 15 Test 5.3 212  
  To 17 Utvecklingssamtalsdag    
v. 12 Ti 22 Test 5.4 213  
To 24 Test 6.1 266 Test 6.1-6.3
v. 14 Ti 05 Apr Test 6.2 267  
  To 07 Test 6.3 268  
v. 15 Ti 12 Blandade övningar 65-67 & 104-106
  To 14 Blandade övningar 125 & 161-164
v. 16 Ti 19 Blandade övningar 214-218 & 269-271
  To 21 Tidigare givet NaP 2013
  Fr   Prövning
Fredag 22 april
kl 14.30-17.30
Södra Aulan