N3
Matematik 4
ht 2016
Exponent 4 , Gleerups
ÅU
 Kap 1.1 
34 Mo 22 Aug      
Tu 23      
  We 24   Ingen lektion - terminsstart    
  Th 25   Trigonometriska ettan 11-16
35 Mo 29   Additions- och subtraktionsformler 17-19
Tu 30   Dubbla vinkeln (Halva vinkeln) 20-23
  We 31 Trigonometriska identiteter & Problemlösning 24-25
  Th 01 Sep Sinus- och Cosinusfunktionerna 27-30
36 Mo 05 Förskjuta trigonometriska funktioner 31-34
Tu 06 Tangensfunktionen 35-36
  We 07 Summan av två trigonometriska funktioner 37-39
  Th 08 Radianer och Cirkelsektor 40-44
37 Mo 12 Ingen lektion - Friluftsdag    
Tu 13 Trigonometri och radianer 45-48
  We 14 Ekvationer: f(x)=konstant, sinus, cosinus och tangens 49-52
  Th 15 Ekvationer: f(u)=f(v) 53-55
38 Mo 19 Omskrivning av trigonometriska ekvationer, Problemlös 56-58,60
Tu 20 Sammansatta och Inversa funktioner 72-78
  We 21   Logaritmfunktioner och Absolutbeloppet som funktion 79-86
  Th 22   Skissning av grafer och tillhörande asymptoter 87-90
39 Mo 26   Polynomdivision, Faktorsatsen och Restsatsen 92-96
  Tu 27   Polynomekvationer och Grafiska metoder 97-100
  We 28   Blandade övningar och Tester kap 1-2  
Th 29 Okt Arbeta valfritt    
40 Mo 03 PROV kap 1-2  
Tu 04 Bevisföring 109-115
  We 05 Derivata av sammansatta funktioner, kedjeregeln 129-133
  Th 06 Derivata av Trigonometriska funktioner 134-138
41 Mo 10 Derivata av Exponential- och logaritmfunktioner 139-143
Tu 11 Derivatan av en produkt av två funktioner
OCH Derivatan av en kvot av två funktioner
144-151
  We 12 Differentialekvationer 153-156
  Th 13 Primitiva funktioner och Enkla integraler 167-173
42 Mo 17 Grafiska och digitala metoder för bestämning av integraler 175-178
Tu 18 Arean mellan en kurva och x-axeln
OCH Arean mellan två kurvor
179-185
  We 19 Ingen lektion - Studiedag    
  Th 20 Integralberäkning och Areaberäkning 186-187
43 Mo 24 Nov Slumpvariabel, täthetsfunktion, fördelningsfunktion 188-192
Tu 25 Normalfördelning 192-195
  We 26   Allmänna volymsatsen 196-198
  Th 27   Rotation kring x-axeln med skivmetoden 199-201
45 Mo 07   Mer om rotationskroppar 202-203
Tu 08 Rotation kring y-axeln med skivmetoden 204-206
  We 09 Blandade övningar och Tester kap 3-5  
  Th 10 Ingen lektion - Utvecklingssamtalsdag    
46 Mo 14 PROV kap 3-5  
Tu 15 Det komplexa talplanet, Komplext tal 224-227
  We 16 Komplext talplan 228-229
  Th 17 Komplext tal som vektor (absloutbelopp och argument) 230-233
47 Mo 21 Cirkel i det komplexa talplanet 234-235
Tu 22 Komplexa tal i polär form 236-238
  We 23 Addition och subtraktion med komplexa tal 240-243
  Th 24 Multiplikation och division med komplexa tal 244-247
48 Mo 28 Multiplikation och division med komplexa tal i polär form 248-249
Tu 29 de Moivres formel 250-251
  We 30   Komplext tal på formen ex 252-254
  Th 01   Ekvationer 255-256
49 Mo 05 Dec Polynomekvationer zn=c 257-260
Tu 06 Räkna tidigare givet Nationellt prov vt 2013
(Mer om polynomekvationer, överkurs)
(261-264)
  We 07 Räkna tidigare givet Nationellt prov vt 2013  
  Th 08 NATIONELLT PROV kl 08.45-11.15 och 12.15-14.15    
50 Mo 12 Ingen lektion    
Tu 13 Ingen lektion - Rättningsarbete    
  We 14 Prov åter, utvärdering, betyg  
  Th 15  
     

Gratis nätchatt med blivande mattelärare mattecoach.se