N3
Matematik 4
ht 2017
Exponent 4 , Gleerups
ÅU
 Kap 1.1 
      
35 Mo 28 Aug Trigonometriska ettan 11-16
  We 30   Additions- och subtraktionsformler 17-19
36 Mo 4 Sep Dubbla vinkeln (Halva vinkeln) 20-23
  We 6   Trigonometriska identiteter & Problemlösning 24-25
37 Mo 11   Idrottsdag    
We 13   Sinus- och Cosinusfunktionerna 27-30
38 Mo 18 Förskjuta trigonometriska funktioner 31-34
  We 20 Tangensfunktionen 35-36
39 Mo 25 Summan av två trigonometriska funktioner 37-39
  We 27 Lärarlös lektion: Repetera eller fortsätt på egen hand.    
40 Mo 02 Okt Radianer och Cirkelsektor 40-44
We 04 Trigonometri och radianer 45-48
41 Mo 09 Ekvationer: f(x)=konstant, sinus, cosinus och tangens 49-52
  We 11 Ekvationer: f(u)=f(v) 53-55
42 Mo 16 Omskrivning av trigonometriska ekvationer, Problemlös 56-58,60
We 18 Studiedag - Förslag på självstuder: Blandade övningar kap 1    
43 Mo 23   Sammansatta och Inversa funktioner 72-78
  We 25   Logaritmfunktioner och Absolutbeloppet som funktion 79-86
45 Mo 06 Nov Studiedag - Förslag på självstuder: Tester kap 1    
  We 08   Skissning av grafer och tillhörande asymptoter 87-90
46 Mo 13   Polynomdivision, Faktorsatsen och Restsatsen 92-96
We 15   Blandade övningar och Tester kap 2  
47 Mo 20   PROV kap 1-2   Övningsprov
Övningsprov med Lösningsförslag
  We 22 Polynomekvationer och Grafiska metoder 97-100
48 Mo 27 Bevisföring 109-115
  We 29 Bevisföring frts. + Standardgränsvärden 116-123
49 Mo 04 Dec Derivata av sammansatta funktioner, kedjeregeln 129-133
  We 06 Tillämpningar med kedjeregeln, se pdf-fil  >>> PDF
50 Mo 11 Derivata av Trigonometriska funktioner 134-138
  We 13 Derivata av Exponential- och logaritmfunktioner 139-143
51 Mo 18 Derivatan av en produkt OCH kvot av två funktioner 144-151
  We 20 Terminsavslutning, ingen lektion. God Jul:)    
02 Mo 08 Jan ingen lektion, jullov elever    
  We 10   Differentialekvationer 153-156
03 Mo 15 Jan Primitiva funktioner och Integraler 167-173
  We 17   Grafiska och digitala metoder för bestämning av integraler 175-178
04 Mo 22 Areaberäkning med integraler 179-185
  We 24   Integralberäkning och areaberäkning 186-187
05 Mo 29   Slumpvariabel X, täthetsfunktion f, fördelningsfunktion F 188-192
  We 31   Normalfördelning 192-195
06 Mo 05 Feb Allmänna volymsatsen 196-198
  We 07 Rotation kring x-axeln med skivmetoden 199-201
08 Mo 19 Mer om rotationskroppar 202-203
  We 21 Rotation kring y-axeln med skivmetoden.
(skalmetoden/rörformeln, frivillig)
204-206
09 Mo 26 Blandade övningar och Tester kap 3-5  
  We 28 Egen repetition eller buffertlektion    
10 Mo 05 Mar PROV kap 3-5   Övningsprov
Övningsprov med Lösningsförslag
  We 07 Det komplexa talplanet, Komplext tal 224-227
11 Mo 12 Komplext talplan 228-229
  We 14 Komplext tal som vektor (absloutbelopp och argument) 230-233
12 Mo 19 Cirkel i det komplexa talplanet 234-235
  We 21 Komplexa tal i polär form 236-238
13 Mo 26 Addition och subtraktion med komplexa tal 240-243
  We 28   Multiplikation och division med komplexa tal 244-247
15 Mo 09 Apr Multiplikation och division med komplexa tal i polär form 248-249
  We 11   de Moivres formel 250-251
16 Mo 16 Komplext tal på formen ex 252-254
  We 18 Ekvationer 255-256
17 Mo 23 Polynomekvationer zn=c 257-260
  We 25 Räkna tidigare givet Nationellt prov vt 2013
(Mer om polynomekvationer, överkurs)
(261-264)
18 Mo 30 Valborg    
  We 02 Maj frts. Räkna tidigare givet Nationellt prov vt 2013  
19 Mo 07 Egen repetition Matematik 4 sammanfattning – repetitionsmaterial
  We 09 Egen repetition
20 Mo 14 Egen repetition
  We 16 NATIONELLT PROV kl 08-13 (150 min + rast + 120 min
21 Mo 21 Ingen lektion, rättning och betygsättning pågår
  We 23 Prov åter, utvärdering, betyg

Gratis nätchatt med blivande mattelärare mattecoach.se