E2IK
Matematik 2b
2014/2015
Matematik Origo 2b, Sanoma utbildning
ÅU
 
35 Mon 25 Aug Upprop och Studiehandledartid
Wed 27 Att förenkla algebraiska uttryck 8-10 Multiplikation parenteser
Fri 29 Multiplikation av uttryck inom parenteser 11-13 Multiplikation polynom
36 Mon 01 Sep Kvadreringsreglerna 14-15 Kvadreringsreglerna
Wed 03 Konjugatregeln 16-17 Konjugatregeln
Fri 05 Att faktorisera uttryck 18-19 Faktorisera uttryck
37 Mon 08 Arbeta valfritt eller Probl & Undersök s 29
Wed 10 Rita grafen till en andragradsfunktion 20-22
Fri 12 Grafisk lösning av en andragradsfunktion 23-27
38 Mon 15 Resonemang & begrepp + Bland uppg 27, 33-...
Wed 17 Blandade uppgifter frts …-35
Fri 19 Arbeta valfritt
39 Mon 22 Ekvationer av typen  x2 =  a  Enkla andragradsekv
Wed 24 Hvitfeldtska firar 350 år
Fri 26 PROV 1 40-41
40 Mon 29 Genomgång prov    
Wed 01 Oct Friluftsdag
Fri 03 Andragradsekvationer och komplexa tal 42-43 Komplexa tal
41 Mon 06 Faktorisering som lösningsmetod 44-45 Faktorisering lösningsmetod
Wed 08 Andragradsekv och kvadreringsregler 46-47 Kvadratkomplettering
Fri 10 Kvadratkomplettering 48-50 Ex kvadratkomplettering
42 Mon 13 Resonemang & begrepp, Kvadratkomplett
Wed 15 Studiedag
Fri 17 pq-formeln 51-54
43 Mon 20 Antal lösningar till en andragradsekvation 55-56 Antal lösningar andragradsekv
Wed 22 Studieresa till Ullared
Fri 24 Andragradsfunktionen och grafen 57- Begrepp & Graf andragradsfunktion
45 Mon 03 Nov Utvecklingssamtalsdag
Wed 05 Andragradsfunktionen och grafen frts. -62
Fri 07 Resonemang & begrepp, Bland uppg 62, 67-…
46 Mon 10 Blandade uppgifter frts ...-69
Wed 12 Arbeta valfritt eller Probl & Undersök s 65
Fri 14 PROV 2
47 Mon 17 Genomgång prov
Wed 19 Från graf till ekvation 74-77 Räta linjens ekvation
Fri 21 Riktningskoefficienten för en rät linje 78-79
48 Mon 24 Räta linjens ekvation i k-form 80-82 Allmän form & k-form
Wed 26 Parallella och vinkelräta linjer 83-86 Parallella och vinkelräta linjer
Fri 28 Arbeta valfritt
49 Mon 01 Dec Graf lösn ekvationssystem 87-90 Grafisk lösning av ekvsystem
Wed 03 Graf lösn ekvationssystem m tekn hjälpm
Fri 05 Substitutionsmetoden 91-93 Substitutionsmetoden
50 Mon 08 Additonsmetoden 94-96 Additionsmetoden
Wed 10 Arbeta valfritt
Fri 12 Resonemang och begrepp 96
51 Mon 15 Avståndsformeln 97-98 Avståndsformeln
Wed 17 Problemlösning med hjälp av analytisk geometri 99-101
Fri 19 Julavslutning  
 
 
2 Mon 05 Jan Jullov
Wed 07 Resonemang och begrepp 101
Fri 09 Blandade uppgifter 106-…
3 Mon 12 Blandade uppgifter frts ...-109
Wed 14 Arbeta valfritt eller Probl & Undersök s 104
Fri 16 PROV 3
4 Mon 19 Genomgång prov
Wed 21 Ränteberäkningar 114-116
Fri 23 Budget för privatekonomi 117-119
5 Mon 26 Företagsekonomi och budgetering 120-123
Wed 28 Potenser med heltalsexponenter 124-125
Fri 30 Potenser med rationella exponenter 126-127
6 Mon 02 Feb Potensekvationer 128-131
Wed 04 Resonemang och begrepp 131
Fri 06 Grafisk lösning av exponentialekvationer 132-135
8 Mon 16 Tiologaritmer 136-138
Wed 18 Exponentialekvationer och tiologaritmer 139-142
Fri 20 Räkneregler för logaritmer 143-145
9 Mon 23 Tillämpningar 146-149  
Wed 25 Resonemang och begrepp, Blandade uppgifter 149, 155…  
Fri 27 Blandade uppgifter frts ...-157
10 Mon 02 Mar Arbeta valfritt
Wed 04 Arbeta valfritt
Fri 06 PROV 4
11 Mon 09 Genomgång prov-Olika slags vinklar 162-164
Wed 11 Randvinkelsatsen 165-169
Fri 13 Resonemang och begrepp 169
12 Mon 16 Likformiga månghörningar 170-171
Wed 18 Likformiga trianglar 172-175
Fri 20 Topptriangel-, transversal-, bisektrissats 176-179
13 Mon 23 Utvecklingssamtalsdag
Wed 25 Kongruens 180-184
Fri 27 Resonemang och begrepp 184
14 Mon 30 UF-mässan
Wed 01 Apr UF-mässan
Fri 03 Blandade uppgifter 189-191
16 Mon 13 Arbeta valfritt eller Probl & Undersök s 187
Wed 15 PROV 5
Fri 17 Genomgång prov
17 Mon 20 Lägesmått 196-199
Wed 22 Spridning kring medianen 200-204
Fri 24 Spridning kring medelvärdet 205-207
18 Mon 27 Normalfördelning 208-212
Wed 29 Resonemang och begrepp 212
Fri 01 May LOV
19 Mon 04 Korrelation och kausalitet 213-218
Wed 06 Regressionsanalys 219-220
Fri 08 Resonemang och begrepp 220
20 Mon 11 Blandade uppgifter 189-191
Wed 13 Blandade uppgifter frts
Fri 15 Klämdag
21 Mon 18 PROV 6  
Tue 19  
Thu 21  
22 Mon 25 Prov åter, Betyg.
Tue 26
Thu 28