E2GH
Matematik 2b
2014/2015
Matematik Origo 2b, Sanoma utbildning
ÅU
 
35 Mo 25 Aug Upprop och Studiehandledartid
Tu 26 Att förenkla algebraiska uttryck 8-10 Multiplikation parenteser
Th 28 Multiplikation av uttryck inom parenteser 11-13 Multiplikation polynom
36 Mo 01 Sep Kvadreringsreglerna 14-15 Kvadreringsreglerna
Tu 02 Konjugatregeln 16-17 Konjugatregeln
Th 04 Buffertdag
37 Mo 08 Att faktorisera uttryck 18-19 Faktorisera uttryck
Tu 09 Arbeta valfritt eller Probl & Undersök s29
Th 11 Rita grafen till en andragradsfunktion 20-22
38 Mo 15 Grafisk lösning av en andragradsfunktion 23-27
Tu 16 Resonemang & begrepp + Bland uppg 27, 33-...
Th 18 Blandade uppgifter frts …-35
39 Mo 22 Arbeta valfritt
Tu 23 PROV 1
Th 25 Genomgång prov
40 Mo 29 UF Kick-off    
Tu 30 Ekvationer av typen  x2 = a  40-41 Enkla andragradsekv
Th 02 Oct Andragradsekvationer och komplexa tal 42-43 Komplexa tal
41 Mo 06 Faktorisering som lösningsmetod 44-45 Faktorisering lösningsmetod
Tu 07 Andragradsekv och kvadreringsregler 46-47  
Th 09 Kvadratkomplettering 48-50 Kvadratkomplettering
42 Mo 13 Resonemang & begrepp, Kvadratkomplett   Ex kvadratkomplettering
Tu 14 pq-formeln 51-54
Th 16 Antal lösningar till en andragradsekvation 55-56 Antal lösningar andragradsekv
43 Mo 20 Andragradsfunktionen och grafen 57- Begrepp & Graf andragradsfunktion
Tu 21 Andragradsfunktionen och grafen frts. -62
Th 23 Klasskonferensdag
45 Mo 03 Nov Utvecklingssamtalsdag
Tu 04 Resonemang & begrepp, Bland uppg 62, 67-…
Th 06 Blandade uppgifter frts ...-69
46 Mo 10 Arbeta valfritt eller Probl. & Undersök. s.65
Tu 11 PROV 2
Th 13 Genomgång prov    
47 Mo 17 Från graf till ekvation 74-77 Räta linjens ekvation
Tu 18 Riktningskoefficienten för en rät linje 78-79  
Th 20 Räta linjens ekvation i k-form 80-82 Allmän form & k-form
48 Mo 24 Parallella och vinkelräta linjer 83-86 Parallella och vinkelräta linjer
Tu 25 Graf lösn ekvationssystem 87-90 Grafisk lösning av ekvsystem
Th 27 Graf lösn ekvationssystem m tekn hjälpm
49 Mo 01 Dec Substitutionsmetoden 91-93 Substitutionsmetoden
Tu 02 Additonsmetoden 94-96 Additionsmetoden
Th 04 Arbeta valfritt
50 Mo 08 Resonemang och begrepp 96
Tu 09 Avståndsformeln 97-98 Avståndsformeln
Th 11 Problemlösning m analytisk geometri 99-101
51 Mo 15 Resonemang & begrepp, Bland uppgifter 101, 106-…
Tu 16 Bland uppgifter frts ...-109
Th 18 Arbeta valfritt eller Probl. & Undersök. s.104
 
 
2 Mon 05 Jan Jullov
Tue 06 Jullov
Thu 08 Arbeta valfritt eller Probl. & Undersök. s.104
3 Mon 12 PROV 3
Tue 13 Genomgång prov & Ränteberäkningar 114-116
Thu 15 Budget för privatekonomi 117-119
4 Mon 19 Företagsekonomi och budgetering 120-123
Tue 20 Potenser med heltalsexponenter 124-125
Thu 22 Potenser med rationella exponenter 126-127
5 Mon 26 Potensekvationer 128-131
Tue 27 Resonemang och begrepp 131
Thu 29 Arbeta valfritt
6 Mon 02 Feb Grafisk lösning av exponentialekv 132-135
Tue 03 Tiologaritmer 136-138
Thu 05 Exponentialekvationer och tiologaritmer 139-142
8 Mon 16 Räkneregler för logaritmer 143-145
Tue 17 Arbeta valfritt eller Probl. & Undersök. s.151
Thu 19 Tillämpningar 146-149
9 Mon 23 Resonemang & begrepp, Bland uppgifter 149, 155…
Tue 24 Blandade uppgifter frts ...-157
Thu 26 Arbeta valfritt  
10 Mon 02 Mar Arbeta valfritt
Tue 03 Arbeta valfritt
Thu 05 PROV 4
11 Mon 09 Genomgång prov/Olika slags vinklar 162-164
Tue 10 Randvinkelsatsen 165-169
Thu 12 Resonemang och begrepp 169
12 Mon 16 Likformiga månghörningar 170-171
Tue 17 Likformiga trianglar 172-175
Thu 19 Klasskonferensdag
13 Mon 23 Utvecklingssamtalsdag
Tue 24 Topptriangel-, transversal-, bisektrissats 176-179
Thu 26 Kongruens 180-184
14 Mon 30 UF-mässan
Tue 31 UF-mässan
Thu 02 Apr Resonemang och begrepp 184
16 Mon 13 Blandade uppgifter 189-191
Tue 14 Arbeta valfritt eller Probl. & Undersök. s.187
Thu 16 PROV 5
17 Mon 20 Genomgång prov
Tue 21 Lägesmått 196-199
Thu 23 Spridning kring medianen 200-204
18 Mon 27 Spridning kring medelvärdet 205-207
Tue 28 Normalfördelning 208-212
Thu 30 Hvitfeldtskadagen
19 Mon 04 May Resonemang och begrepp 212
Tue 05 Korrelation och kausalitet 213-218
Thu 07 Regressionsanalys 219-220
20 Mon 11 Resonemang och begrepp 220
Tue 12 Blandade uppgifter 189-191
Thu 14 Kristi Himmelfärds dag
21 Mon 18 PROV 6  
Tue 19  
Thu 21  
22 Mon 25 Prov åter, Betyg.
Tue 26
Thu 28