E1IK
Matematik 1b
2014/2015
Matematik Origo 1b, Sanoma utbildning
ÅU
35 Tue 26 Aug Bok, Planering, Ämnesplan, Geogebra, Miniräknare.
Thu 28 Fördiagnos
Fri 29 Avläsa och använda tabell 8-12
36 Tue 02 Sep Avläsa och använda diagram 13-17
Thu 04 Blandade uppgifter 22-24
Fri 05 Talmängder & Negativa tal 28-31
37 Tue 09 Primtal och delbarhet, delbarhetsregler 32-34
Thu 11 Bråk 35-37 Bråk
Fri 12 Addition och Subtraktion av Bråk 38-39 Räkna med bråk
38 Tue 16 Multiplikation och division av bråk 41-42 Multiplik & division av bråk
Thu 18 Potenser med positiva heltalsexponenter 43-45 Potenser & potensräkning
Fri 19 Arbeta valfritt eller Problem & Undersökn. S68
39 Tue 23 Negativa exponenter och exponenten noll 46-47
Thu 25 Prioriteringsregler 48-50 Prioriteringsregler
Fri 26 World Contraception Day    
40 Tue 30 Per Lifvergren    
Thu 02 Tal i decimalform 51-53 Talsystem, decimalsystem
Fri 03 Oct Värdesiffror 54-56 Värdesiffror
41 Tue 07 Tal i grundpotensform 57-58 Grundpotensform
Thu 09 Prefix 59-60 Prefix
Fri 10 Det binära talsystemet 61-64 Binärt talsystem
42 Tue 14 Det hexadecimala talsystemet Övn.blad
Thu 16 Blandade uppgifter 70-73
Fri 17 Kapiteltest  kap 1, 2 25, 74-75
43 Tue 21 PROV 1 Kap 1, 2
Thu 23 Prov tillbaka
Fri 24 Teckna och tolka uttryck 78-80 Algebraiska uttryck & förenka
45 Tue 04 Nov Att förenkla uttryck,  81-83 Förenkla uttryck
Thu 06 Multiplicera in i parenteser 84-85 Multiplicera parenteser
Fri 07 Faktorisera uttryck 86-87 Faktorisering
46 Tue 11 Vad är en ekvation? 88-89 Ekvationer
Thu 13 Ekvationslösningens grunder 90-91 Grundlägg ekvlösn m parentes
Fri 14 Mer om ekvationer 92-93
47 Tue 18 Ekvationer med nämnare 94-95 Ekvation med nämnare
Thu 20 Ekvationen som en matematisk modell 96-99 Ekvat som matem modell
Fri 21 Andra- och tredjegradsekvationer 100-102
48 Tue 25 Olikheter 103-105
Thu 27 Att använda formler 106-108 Att lösa ut ur formler
Fri 28 Mönster och formler 109-111
49 Tue 02 Dec Aritmetiska talföljder 112-115
Thu 04 Blandade uppgifter 120-123
Fri 05 Kapiteltest kap 3 124-125
50 Tue 09 PROV 2 Kap 3
Thu 11 Prov tillbaka. Procent - ett sätt att skriva hundradelar 128-129
Fri 12 Andelen, delen och det hela 130-132
51 Tue 16 Promille och ppm 133-134
Thu 18 Förändringsfaktor 135-138
Fri 19 Julavslutning
         
 
2 Tu 06 Jan Jullov
Th 07 Procentenheter 139-139
Fr 09 Index och KPI 141-144
3 Tu 13 Ränteberäkningar 145-146
Th 14 Lån och kreditköp 147-150
Fr 16 Blandade uppgifter 155-157
4 Tu 20 Koordinatsystem 162-163
Th 21 Linjära samband 164-166
Fr 23 Från ekvation till graf 167-169
5 Tu 27 Proportionalitet 170-171
Th 28 Räta linjens ekvation 172-175
Fr 30 Ekv.lösn. med grafritande hjälpmedel (Geogebra) 176-177
6 Tu 03 Feb Friluftsdag    
Th 04 Funktion och funktionsvärde 178-180
Fr 06 Definitionsmängd och värdemängd 181-183
8 Tu 17 Exponentialfunktioner 184-187
Th 19 Potensfunktioner 190-192
Fr 20 Blandade uppgifter 197-199
9 Tu 24 Kapiteltest  158-
Th 26 Kapiteltest  kap 5 200-201
Fr 27 Arbeta valfritt  
10 Tu 03 Mar PROV 3 Kap 4 o 5
Th 05 Prov tillbaka/Frekvenstabell 204-205
Fr 06 Tolka och granska diagram 206-212
11 Tu 10 Urval 213-217
Th 12 Svarsbortfall 218-220
Fr 13 Blandade uppgifter 225-227
12 Tu 17 Den klassiska sannolikhetsdefinitionen 232-235
Th 19 Sannolikhet som relativ frekvens 236-239
Fr 20 Produktregeln 240-242
13 Tu 24 Träddiagram 243-246
Th 26 Komplementhändelse 247-249
Fr 27 Blandade uppgifter 254-255
14 Tu 31 Olika slags vinklar 260-262
Th 02 Apr Vinklar i trianglar 263-266
Fr 03 Enheter för Area och Volym 267-268
16 Tu 14 Geometriska figurer 269-272
Th 16 Volym och area 273-276
Fr 17 Skala 277-279
17 Tu 21 Symmetri 280-286
Th 23 Matematisk argumentation 287-290 Implikation och Ekvivalens
Fr 24 Satser och bevis 291-294 Direkt bevis
18 Tu 28 Pythagoras sats 295-297
Th 30 Blandade uppgifter 302-305
Fr 01 May LOV
19 Tu 05 Kapiteltest  kap 6 228-229
Th 07 Kapiteltest  kap 7 256-257
Fr 08 Kapiteltest  kap 8 306-307
20 Tu 12 Öva på tidigare givna nationella prov
Th 14 Öva på tidigare givna nationella prov
Fr 15 Klämdag
21 Tu 19 Öva på tidigare givna nationella prov
Th 21 NATIONELLT PROV 08.20 - 10.20 , 10.50-12.50
Fr 22 Ingen lektion, räkna själv häftet "Inför Ma2"
22 Tu 26 Ingen lektion, räkna själv häftet "Inför Ma2"
Th 28 Ingen lektion, räkna själv häftet "Inför Ma2"
Fr 29 Ingen lektion, räkna själv häftet "Inför Ma2"
23 Tu 02 Jun Prov åter, Betyg.