E1GH
Matematik 1b
2014/2015
Matematik Origo 1b, Sanoma utbildning
ÅU
35 Tu 26 Aug Bok, Planering, Ämnesplan, Geogebra, Miniräknare.
We 27 Fördiagnos
Fr 29 Avläsa och använda tabell 8-12
36 Tu 02 Sep Avläsa och använda diagram 13-17
We 03 Blandade uppgifter 22-24
Fr 05 Talmängder & Negativa tal 28-31
37 Tu 09 Primtal och delbarhet , delbarhetsregler 32-34
We 10 Bråk 35-37 Bråk
Fr 12 Addition och Subtraktion av Bråk 38-39 Räkna med bråk
38 Tu 16 Multiplikation och division av bråk 41-42 Multiplik & division av bråk
We 17 Potenser med positiva heltalsexponenter 43-45 Potenser & potensräkning
Fr 19 Arbeta valfritt eller Problem och Undersökn s.68
39 Tu 23 Negativa exponenter och exponenten noll 46-47
We 24 Prioriteringsregler 48-50 Prioriteringsregler
Fr 26 World Contraception Day    
40 Tu 30 Per Lifvergren    
We 01 Tal i decimalform 51-53 Talsystem, decimalsystem
Fr 03 Oct Värdesiffror 54-56 Värdesiffror
41 Tu 07 Tal i grundpotensform 57-58 Grundpotensform
We 08 Prefix 59-60 Prefix
Fr 10 Det binära talsystemet 61-63 Binärt talsystem
42 Tu 14 Det hexadecimala talsystemet Övn.blad
We 15 Blandade uppgifter 70-73
Fr 17 Kapiteltest  kap 1, 2 25, 74-75
43 Tu 21 PROV 1 Kap 1 o 2
We 22 Prov tillbaka
Fr 24 Teckna och tolka uttryck 78-80 Algebraiska uttryck & förenka
45 Tu 04 Nov Att förenkla uttryck,  81-83 Förenkla uttryck
We 05 Multiplicera in i parenteser 84-85 Multiplicera parenteser
Fr 07 Faktorisera uttryck 86-87 Faktorisering
46 Tu 11 Vad är en ekvation? 88-89 Ekvationer
We 12 Ekvationslösningens grunder 90-91 Grundlägg ekvlösn m parentes
Fr 14 Mer om ekvationer 92-93
47 Tu 18 Ekvationer med nämnare 94-95 Ekvation med nämnare
We 19 Ekvationen som en matematisk modell 96-99 Ekvat som matem modell
Fr 21 Andra- och tredjegradsekvationer 100-102
48 Tu 25 Olikheter 103-105
We 26 Att använda formler 106-108 Att lösa ut ur formler
Fr 28 Mönster och formler 109-111
49 Tu 02 Dec Aritmetiska talföljder 112-115
We 03 Blandade uppgifter 120-123
Fr 05 Kapiteltest  kap 3 124-125
50 Tu 09 PROV 2 Kap 3
We 10 Prov tillbaka
Fr 12 Procent - ett sätt att skriva hundradelar 128-129
51 Tu 16 Andelen, delen och det hela 130-132
We 17 Promille och ppm 133-134
Fr 19 Julavslutnig    
 
 
2 Tu 06 Jan Jullov
We 07 Förändringsfaktor 135-138
Fr 09 Procentenheter 139-140
3 Tu 13 Index och KPI 141-144
We 14 Ränteberäkningar 145-146
Fr 16 Lån och kreditköp 147-150
4 Tu 20 Blandade uppgifter 155-157
We 21 Koordinatsystem 162-163
Fr 23 Linjära samband 164-166
5 Tu 27 Från ekvation till graf 167-169
We 28 Proportionalitet 170-171
Fr 30 Räta linjens ekvation 172-175
6 Tu 03 Feb Friluftsdag  
We 04 Ekv.lösn. med grafritande räknare (Geogebra) 176-177
Fr 06 Funktion och funktionsvärde 178-180
8 Tu 17 Definitionsmängd och värdemängd 181-183
We 18 Exponentialfunktioner 184-187
Fr 20 Potensfunktioner 190-192
9 Tu 24 Blandade uppgifter 197-199
We 25 Kapiteltest kap 4 158-
Fr 27 Kapiteltest  kap 5 200-201
10 Tu 03 Mar PROV 3 Kap 4 o 5
We 04 Prov tillbaka
Fr 06 Frekvenstabell 204-205
11 Tu 10 Tolka och granska diagram 206-212
We 11 Urval 213-217
Fr 13 Svarsbortfall 218-220
12 Tu 17 Blandade uppgifter 225-227
We 18 Den klassiska sannolikhetsdefinitionen 232-235
Fr 20 Sannolikhet som relativ frekvens 236-239
13 Tu 24 Produktregeln 240-242
We 25 Träddiagram 243-246
Fr 27 Komplementhändelse 247-249
14 Tu 31 Blandade uppgifter 254-255
We 01 Apr Olika slags vinklar 260-262
Fr 03 Vinklar i trianglar 263-266
16 Tu 14 Enheter för Area och Volym 267-268
We 15 Geometriska figurer 269-272
Fr 17 Volym och area 273-276
17 Tu 21 Skala 277-279
We 22 Symmetri 280-286
Fr 24 Matematisk argumentation 287-290 Implikation och Ekvivalens
18 Tu 28 Satser och bevis 291-294 Direkt bevis
We 29 Pythagoras sats 295-297
Fr 01 May Blandade uppgifter 302-305
19 Tu 05 LOV
We 06 Kapiteltest  kap 6 228-229
Fr 08 Kapiteltest  kap 7 256-257
20 Tu 12 Kapiteltest  kap 8 306-307
We 13 Öva på tidigare givna nationella prov
Fr 15 Klämdag
21 Tu 19 Öva på tidigare givna nationella prov
We 20 NATIONELLT PROV 08.20 - 10.20 , 10.50-12.50
Fr 22 Ingen lektion, räkna själv häftet "Inför Ma2"
22 Tu 26 Ingen lektion, räkna själv häftet "Inför Ma2"
We 27 Ingen lektion, räkna själv häftet "Inför Ma2"
Fr 29 Ingen lektion, räkna själv häftet "Inför Ma2"
23 Tu 02 Jun Prov åter, Betyg.